Aktualności

powrót do listy

29-09-2018 19:12
SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

100 lecie odzyskania

NIEPODLEGŁOŚCI

Zapraszamy uczniów klas 4-8 do wzięcia udziału

w SZKOLNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM

POEZJI PATRIOTYCZNEJ

 

·       każdy uczestnik prezentuje po jednym wybranym wierszu o tematyce patriotycznej, którego czas prezentacji nie może przekraczać 5 minut

· możliwa jest recytacja wiersza z podkładem muzycznym, charakteryzacją lub rekwizytem;

 

Kryteria oceny

Komisja dokona oceny wg następujących kryteriów:

· dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,

· interpretacja tekstu,

· kultura słowa, dykcja,

· ogólny wyraz artystyczny ( uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój).

 

 

Zgłoszenia do konkursu do 12 października przyjmuje p.Berus i p.Budzińska.

Konkurs odbędzie się  w środę 24  października 

w sali 23 o godz. 15.00

 

Na stronie naszej szkoływww.sp55.plw zakładce j.polski można znaleźć przykładowe wiersze patriotyczne.

Możecie wybrać jedenz nich lub poszukać własnego!