Informatyka

2018-03-11 20:51:12 - administrator
Regulamin pracowni komputerowej


Regulamin pracowni komputerowej
w Szkole Podstawowej nr 55 w Poznaniu

Uczniowie wchodzą do pracowni tylko za zgodą nauczyciela i zajmują ...
2017-09-01 23:20:12 - administrator
Przedmiotowy system oceniania na lekcjach informatyki i zajęć komputerowych w roku szkolnym 2018/2019
Przedmiotowy system oceniania na lekcjach informatyki i zajęć komputerowych w roku szkolnym 2018/2019
2012-10-06 19:51:39 - administrator
REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ
1. Do pracowni komputerowej uczniowie wchodzą pod opieką nauczyciela i zajmują wyznaczone, stałe miejsca pracy.
2. Komputer można włączyć lub ...