Lista dzieci przyjętych do Oddziału Przedszkolnego

Szanowni Państw

W ponizszym załączniku została umieszczona lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego:

LISTA OP