Od 16 marca rozpoczyna się rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji o naszej szkole:

PREZENTACJA 1

PREZENTACJA 2

 

Rodziców/prawnych opiekunów  pragniemy poinformować, że w terminie

od 16 do 30 marca 2021r.

odbędzie się rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego.

Druk wniosku o przyjęcie dziecka do Odziału Przedszkolnego wraz ze stosownymi oświadczeniami można pobrać w sekretariacie szkoły i ze strony: https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty

  • Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - w dniu 16 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00
  • Pisemne potwierdzanie przez rodziców/opiekunów prawnych, woli przyjęcia kandydata do Odziału Przedszkolnego - od 16 kwietnia do 21 kwietnia 2021 r.
  • Wywieszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - w dniu 26 kwietnia 2021 r. o godz.12.00
    Uwaga !!!

Prawidłowo wypełniony wniosek wraz z załącznikami, powinien być podpisany przez oboje rodziców/opiekunów prawnych, wyjątek stanowi rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko.


KONTYNUACJA NAUKI W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci już uczęszczających do Oddziału Przedszkolnrgo

od 9 marca 2021r.

pobierają w sekretariacie szkoły lub ze strony https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty deklarację potwierdzenia woli kontynuowania edukacji przedszkolnej na rok szkolny 2021/2022. 

Deklaracje można składać w sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2021r.

Deklaracja potwierdzenia woli kontynuowania edukacji przedszkolnej musi być podpisana przez oboje rodziców/prawnych opiekunów, wyjątek stanowi rodzoc/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko.

« powrót