Odbiór zaświadczeń z wynikami egzaminu ósmoklasisty

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 55 w Poznaniu informuje,

że odbiór zaświadczeń - informacji o wynikach egzaminu ósmoklasisty odbędzie się

w piątek 31 lipca 2020r. od 10:00 do 12:00 w budynku szkoły.

Równocześnie prosimy o zastosowanie reżimu sanitarnego (maseczki, odległości).

 

Dyrektor SP 55

Jolanta Pszczółkowska