Odwołane zajęcia na basenie

Inofmuję, że w dniu 19.12.2019r. nie będzie zajęć na basenie. Zajęcia odwołano z powodu braku dofinansowania, nadwyżka zostanie rozliczona w przyszłym semestrze.