Opłaty za basen

Informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją proszę, aby Państwo zapłacili tylko połowę opłat za basen. Nie wiadomo, kiedy dzieci będą  mogły rozpocząć zajęcia. Całkowite rozliczenie nastąpi w pierwszym możliwym terminie.