Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy 1 i lista dzieci zakwalifikowanych

Szanowni Państwo!

Od 11 do 13 maja 2021r. rodzice/prawni opiekunowie dziecka zakwalifikowanego składają pisemne lub elektronicznie potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy pierwszej. Brak potwierdzenia jest równoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji. Pisemne potwierdzenie woli można złożyć w szkole lub przesłać skanem na pocztę szkoły: interklasa@sp55.pl.