Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy I SP 55

Szanowni Państwo

Prosimy o wypełnienie dokumentu będącego potwierdzeniem woli zapisu dziecka do I klasy SP 55 w Poznaniu.

Dokument znajduje się w poniższym załączniku.