Powrót do nauki stacjonarnej

Przypominamy, że zgodnie z ustaleniami Ministra Edukacji Narodowej

od dnia 21 lutego 2022r.

wszyscy uczniowie z klas V - VIII powracają do nauki stacjonarnej w szkole.