Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego - nowe informacje

Nowe informacje w sprawie rekrutacji dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

Szanowni Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym, ważna informacja dotycząca rekrutacji!

 

Poznań 13 marca 2020 r. 

 

Szanowni Rodzice,  

 

w odpowiedzi na liczne zapytania dotyczące trwającej rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych informujemy, że zawieszenie zajęć nie ma wpływu   na terminy rekrutacji. 

Zgodnie z harmonogramem do 24 marca trwa etap składnia wniosków do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną wnioski/oświadczenia/potwierdzenie spełniania kryteriów można wysłać pocztą (za potwierdzeniem odbioru) lub przesłać do placówki pierwszego wyboru skan podpisanego wniosku wraz z załącznikami.  

Wysłanie skanu nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku, w związku z powyższym będzie konieczność dostarczenia oryginału dokumentów do przedszkola. 

Zachęcamy również do sprawdzania informacji w poszczególnych przedszkolach o zasadach  związanych z odbiorem dokumentów w danej placówce. 

Zalecamy także mailowe powiadomienie placówki pierwszego wyboru o fakcie wysłania wniosku pocztą (maile do placówek są dostępne na stronach NABÓR). 

Jeżeli zajdą jakiekolwiek zmiany dotyczące procedury rekrutacji będziemy państwa informować. 

 

 

 

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania 

ow@um.poznan.pl