Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Informujemy, że rozpoczęcie roku szkonego 2020/2021 

odbędzie się 1 września 2020r. zgodnie

z ustalonym harmonogramem.

Szanowni Rodzice uczniów klas II - VIII,

ze względu na epidemię oraz zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w salach lekcyjnych, do których zapraszamy tylko Uczniów.

Rodzice proszeni są o oczekiwanie na dzieci przed budynkiem.

Na terenie szkoły, poza salami lekcyjnymi, Uczniów obowiązuje zakrywanie ust i nosa. Prosimy o wyposażenie dzieci w maseczki lub przyłbice.

 

HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

klasy 8 - godz. 9:00

klasy 7 - godz. 9:20

klasy 6 - godz. 9:40

klasy 4,5 - godz. 10:00

klasa 3 - godz. 10:20

klasy 2 - godz. 10:40

Oddział Przedszkolny - godz. 11:00

klasy 1 - godz. 11:30 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego z PASOWANIEM NA UCZNIA.

 

Dzieci z poszczególnych klas spotykają się na boisku i zgodnie z powyższym harmonogramem, wchodzą do szkoły z wychowawcą (prosimy o zachowanie dystansu społecznego i przyjście do szkoły 5 minut przed planowanym rozpoczęciem.