ŚWIĘTO NARODOWE TRZECIEGO MAJA

 

ŚWIĘTO NARODOWE TRZECIEGO MAJA

,,Nie zginął naród, lecz skruszył pęta,

Żyje ojczyzna, ta Matka święta,

Już oddychają wolności kraje,

Więc narodowe uczcijmy święto''

 

 

3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił pierwszą w nowożytnej Europie, a drugą na świecie po amerykańskiej, konstytucję. Miała ona regulować ustrój prawny państwa. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad, opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej, systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, wprowadziła częściowe zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła liberum veto.

 W 1919 roku, dzień, w którym uchwalono Konstytucję 3 maja uznano za święto narodowe. Od kwietnia 1990 roku ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA należy do uroczyście obchodzonych polskich świąt, jest oficjalnie świętem państwowym. Dzień ten jest w Polsce dniem wolnym od pracy.

 W tym roku wszyscy mieli zobaczyć nasze przedstawienie dotyczące tego święta, niestety stało się inaczej. Postanowiliśmy więc zaprezentować wam nasze prace. 

Uczniowie kl.5a i 6a

Wychowawczynie kl.5a i 6a

« powrót