Zebrania wychowawców z rodzicami

ZEBRANIA Z RODZICAMI

Informujemy, że pierwsze zebrania wychowawców z rodzicami

odbędą się w szkole 2 września 2020r.

zgodnie z poniższym harmonogramem:

  •  Oddział Przedszkolny oraz klasy IA, IIA, IIIA - godz. 17:00
  • klasy IVA, VIA, VIIA i VIIIB - godz. 17:30
  •  klasy IB, IIB, VA, VIB, VIIB, VIIIA - godz. 18:00


Prosimy o przyjście tylko jednego z rodziców ucznia. Obowiązuje zasłanianie ust i nosa maseczką lub przyłbicą.

Dyrektor SP 55

Jolanta Pszczółkowska