odwołanie zajęć

Szanowni Państwo
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i w trosce o bezpieczeństwo uczniów i pracowników, na podstawie  decyzji władz Miasta Poznania o zawieszeniu zajęć w placówkach oświatowych, informuję, że w dniach

od 11 marca 2020 r. do 24 marca 2020 r. włącznie

w naszej szkole zostają zawieszone wszystkie zajęcia dydaktyczne oraz wychowawczo-opiekuńcze. Powyższe działania mają na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.
Jednocześnie przypominam, iż na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 w przypadku zamknięcia szkoły z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do ósmego roku życia, przysługuje 14 dni dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Zaplanowane wcześniej zebrania z Rodzicami na dzień 11 marca odbędą się w późniejszym terminie.

Z poważaniem
Jolanta Pszczółkowska
Dyrektor Szkoły