Świetne wyniki egzaminu w SP 55

W tym roku szkolnym egzamin ósmoklasisty

 odbywał się w dniach 24, 25 i 26 maja 2022r. 

W naszej szkole do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 49 uczniów:

25 osób z klasy VIII A i 24 osoby z klasy VIII B. 

Nasi absolwenci świetnie poradzili sobie z zadaniami egzaminacyjnymi

ze wszystkich trzech przedmiotów:

- języka polskiego, 

- matematyki 

-  języka angielskiego,

 osiągając bardzo wysokie noty w skali miasta Poznań, województwa wielkopolskiego i kraju. 

Poniżej porównanie wyników:

GRATULUJEMY NASZYM ABSOLWENTOM!

ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW

 I ZASŁUŻONEGO ODPOCZYNKU

 PODCZAS WAKACJI!

« powrót