Kalendarium

Kalendarium rok szkolny 2023/2024

Kalendarz roku szkolnego - informacje ogólnopolskie

 

semestr I: od 4 IX 2023 r. do 21 I 2024 r.
semestr II: od 22 I 2024 r. do 21 VI 2024 r.

Zebrania z rodzicami w I semestrze roku szkolnego 2023/2024

·         Zebrania ogólne

o    4.09.2023 r. - dla klas I, dla klasy VII a

o    13.09. 2023 r. - dla klas II - VIII

o    8. 11. 2023 r. - dla klas I - VIII 

o    17 .01.2024 r. -dla klas I - VIII 

·         Zebrania indywidualne

o    13.12.2023 r.

Zebrania z rodzicami w II semestrze roku szkolnego 2023/2024

·         Zebrania ogólne

o    10.04.2024 r. - dla klas I – VIII

·       Zebrania indywidualne

o    8.05.2024 r. - dla klas I - VIII

Godziny i formę zebrań na bieżąco określać będzie dyrekcja szkoły. Informacje będą podawane przez dziennik elektroniczny Librus Synergia.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 55 zastrzega sobie prawo zmiany terminu spotkania z rodzicami z powiadomieniem przez dziennik elektroniczny Librus Synergia i stronę internetową szkoły.

 

Kalendarz roku szkolnego: 

·         4 IX 2023 r. -   Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

·         15 XII 2023 r.  - Informacja o zagrożeniu ocenami ndst za I semestr

·         5 I 2024 r. - Informacja o proponowanych ocenach za I semestr - oceny śródroczne

·         23 XII 2023 r. - 1 I 2024 r. - zimowa przerwa świąteczna

·         12 II 2024 r. - 25 II 2024 r. - ferie zimowe

·         18 – 20 III 2024 r. - rekolekcje

·         28 III 2024 r. - 2 IV 2024 r. - wielkanocna przerwa wiosenna

·         10 V 2024  r.-  Informacje o zagrożeniu niepromowaniem

·         14,15,16 V 2024 r. - egzaminy ósmoklasistów: język polski, matematyka, język angielski

·         3 VI 2024 r. -  Informacja o proponowanych ocenach rocznych

·         21 VI 2024 r. - zakończenie roku szkolnego

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

·         16 X 2023 r. -dzień wolny

·         1 XI 2023 r. - Wszystkich Świętych

·         2, 3 XI 2023r. -dni wolne

·         1 V 2024 r. - Święto Pracy

·         2 V 2024 r.- dzień wolny

·         3 V 2024r. - Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

14,15,16 V 2024r. egzaminy ósmoklasistów - dni wolne od zajeć dydaktycznych

·         30 V 2024 r. - Boże Ciało

31V 2024- dzień wolny