Kalendarium

Kalendarz roku szkolnego - informacje ogólnopolskie

semestr I: od 1 IX 2022 r. do 29 I 2023 r.
semestr II: od 30 I 2023 r. do 23 VI 2023 r.

Zebrania z rodzicami w I semestrze roku szkolnego 2022/2023

 • Zebrania ogólne
  • 1.09.2022 r. - dla klas I
  • 7.09. 2022 r. - dla klas II - VIII
  • 26. 10. 2022 r. - dla klas I - VIII 
  • 25 .01.2023 r. -dla klas I - VIII 
 • Zebrania indywidualne
  • 14.12.2022 r.

Zebrania z rodzicami w II semestrze roku szkolnego 2022/2023

 • Zebrania ogólne
  • 29.03.2023 r. - dla klas I - VIII
  • 17.05.2023 r. - dla klas I - VIII

Godziny i formę zebrań na bieżąco określać będzie dyrekcja szkoły. Informacje będą podawane przez dziennik elektroniczny Librus Synergia.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 55 zastrzega sobie prawo zmiany terminu spotkania z rodzicami z powiadomieniem przez dziennik elektroniczny Librus Synergia i stronę internetową szkoły.

Kalendarz roku szkolnego: 

 • 01 IX 2022 r. -   Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 • 22 XII 2022 r.  - Informacja o zagrożeniu ocenami ndst za 1 semestr
 • 16 I 2023 r. - Informacja o proponowanych ocenach za 1 semestr - oceny śródroczne
 • 23 XII 2022 r. - 1 I 2023 r. - zimowa przerwa świąteczna
 • 30 I 2023 r. - 12 II 2023 r. - ferie zimowe
 • 27 - 29 III 2023 r. - rekolekcje
 • 6 IV 2023 r. - 11 IV 2023 r. - wielkanocna przerwa wiosenna
 • 12 V 2023  r.-  Informacje o zagrożeniu niepromowaniem
 • 23, 24, 25 V 2023 r. - egzaminy ósmoklasistów: język polski, matematyka, język angielski
 • 2 VI 2023 r. -  Informacja o proponowanych ocenach rocznych
 • 23 VI 2023 r. - zakończenie roku szkolnego

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 • 14 X 2022 r. Dzień Edukacji Narodowej 
 • 31 X 2022 r.
 • 1 XI 2022 r. - Wszystkich Świętych
 • 10 listopada
 • 11 XI 2022 r. - Święto Niepodległości
 • 6 I 2023 r. - Trzech Króli
 • 1 V 2023 r. - Święto Pracy
 • 2 V 2023 r.
 • 3 V 2023r. - Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • 26 maja 2023 r.
 • 8 VI 2023 r. - Boże Ciało
 • 9 VI 2023 r.