Rada Rodziców

1. PRZEWODNICZĄCA RADY RODZICÓW: 

2. NUMERY KONTA RADY RODZICÓW: ALIOR BANK 52 2490 0005 0000 4100 3795 3604