Rekrutacja do klas I 2024/2025

Rodziców/prawnych opiekunów dzieci w wieku siedmiu lat pragniemy poinformować, że

od 8.04.2024 r

rozpoczyna się rekrutacja do klasy I.

  • Termin składania wniosków: od 8-24.04.2024 r
  • Druki zgłoszeń i wnioski wraz z załącznikami będzie można odebrać w sekretariacie szkoły i w poniższych załącznikach.

Prawidłowo wypełnione zgłoszenie oraz wniosek wraz z załącznikami, powinien być podpisany przez obojga rodziców/opiekunów prawnych, wyjątek stanowi rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji oraz wszelkie niezbędne dokumenty znajdą Państwo w załączonym pliku oraz na stronach:

http://www.nabor.pcss.pl/poznan

UWAGA: 

- Rodzice dzieci z rejonu SP 55 wypełniają skierowanie, a rodzice pozostałych dzieci wypełniają wniosek.
- Dokumenty można składać internetowo, ale trzeba też dostarczyć oryginały podpisane przez obojga rodziców do szkoły do skrzynki podawczej w szkole.