Rekrutacja do klas I 2022/23

Rodziców/prawnych opiekunów dzieci w wieku sześciu i siedmiu lat pragniemy poinformować, że

od 28 marca 2022r. 

rozpoczyna się rekrutacja do klasy I.

  • Termin składania wniosków: od 28 marca do 30 kwietnia 2022r.
  • Druki zgłoszeń i wnioski wraz z załącznikami będzie można odebrać w sekretariacie szkoły.

Prawidłowo wypełnione zgłoszenie oraz wniosek wraz z załącznikami, powinien być podpisany przez obojga rodziców/opiekunów prawnych, wyjątek stanowi rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji oraz wszelkie niezbędne dokumenty znajdą Państwo w załączonym pliku oraz na stronach:

http://www.nabor.pcss.pl/poznan

UWAGA: 

- Rodzice dzieci z rejonu SP 55 wypełniają skierowanie, a rodzice pozostałych dzieci wypełniają wniosek.
- Dokumenty można składać internetowo, ale trzeba też dostarczyć oryginały podpisane przez obojga rodziców do szkoły do skrzynki podawczej w szkole.