Przedmiotowe Systemy Ocenianiania

Przedmioty humanistyczne: język polski, historia, język angielski, język hiszpański, WOS

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze: matematyka, fizyka, biologia, geografia, przyroda, chemia, EDB